Chính sách bảo mật thông tin của website TayThanhPho.vn

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

TayThanhPho.vn thu thập thông tin cá nhân của người dùng với mục đích cung cấp dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các thông tin thu thập có thể bao gồm: tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, và các thông tin khác do người dùng cung cấp tùy chọn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để:

 • Cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Gửi thông báo, quảng cáo và các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi.
 • Xử lý đơn hàng, giao hàng và cung cấp hỗ trợ khách hàng.
 • Nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu để nâng cao chất lượng dịch vụ.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía người dùng hoặc khi mục đích thu thập thông tin đã hoàn thành.

 1. Người hoặc tổ chức có quyền tiếp cận thông tin

Thông tin cá nhân của người dùng chỉ được tiếp cận bởi các nhân viên, cộng tác viên và đối tác của TayThanhPho.vn có nhiệm vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho người dùng.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Người dùng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên website hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email hoặc điện thoại.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

TayThanhPho.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng và chỉ sử dụng thông tin với mục đích đã nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi việc truy cập, sử dụng, tiết lộ, xâm nhập, thay đổi hoặc hủy hoại trái phép.

Chúng tôi cũng yêu cầu các bên thứ ba và đối tác làm việc với chúng tôi đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho mục đích hợp pháp và được ủy quyền.

Tuy nhiên, không có hệ thống bảo mật nào là hoàn toàn an toàn. Do đó, trong trường hợp có sự cố bảo mật thông tin xảy ra do các yếu tố ngoài ý muốn, TayThanhPho.vn sẽ thông báo cho người dùng và cơ quan có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất có thể để xử lý kịp thời.

 1. Thay đổi chính sách bảo mật

TayThanhPho.vn có thể cập nhật hoặc thay đổi Chính sách bảo mật này để phù hợp với nhu cầu phát triển của dịch vụ và phản ánh đúng những thay đổi trong việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng. Khi có sự thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật ngày hiệu lực của Chính sách bảo mật và thông báo cho người dùng qua website hoặc các phương tiện liên lạc khác.

 1. Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc, yêu cầu hay góp ý liên quan đến Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc điện thoại đã cung cấp trong phần 5 của Chính sách bảo mật này.